Mensen vragen vaak welke stijl yoga ik geef. Als ik dan zeg: ‘Ik geef gewoon, hele gewone hatha yoga.’ Dan kunnen mensen of heel erg enthousiast reageren, omdat ze dan het gevoel hebben dat ze ook heel gewoon zijn en dat het dus bij hen past. Er zijn ook mensen die wat teleurgesteld kijken.

Er zijn natuurlijk steeds meer stromingen binnen de yoga. Het beroep van yoga docent is een vrij beroep, iedereen mag zich yoga docent noemen. Ook kan iedereen zijn eigen yogastijl bedenken. Als je dit dan vervolgens uitwerkt, hier een opleiding bij maakt en reclame maakt, dan kan het zijn dat jou stijl heel erg groot en bekend wordt en dat iedereen deze vorm van yoga wil gaan volgen.

Wat ik dan belangrijk vind, is dat nog wel steeds duidelijk moet zijn waar deze nieuwe stijl vandaan komt en op gebaseerd is. Ook vind ik de ene stijl van yoga niet beter dan de andere stijl. Ze zijn verschillend en kunnen prima naast elkaar bestaan. Er zijn echter yogadocenten die vinden dat hun stijl het beste is. Volgens mij is het een keuze voor ieder persoonlijk welke vorm of stijl het beste bij je past.

Het is allemaal yoga en ik hoop dat het voor iedereen bijdraagt aan het zoeken naar een manier van yoga doen die prettig voelt en waar je je eigen verhaal in kwijt kunt en waar je je vrij voelt om te doen wat goed voelt voor jou op dit moment.

De oorspronkelijke yoga komt uit India. Er zijn geschriften gevonden waarin omschreven staat wat yoga is en dit gaat veel verder dan alleen de houdingen (asana’s) die we doen in de lessen. Eén van de oudste geschriften waarin de yoga omschreven wordt zijn de Yoga Sutra’s van Patanjali. Hierin beschrijft hij welke 8 stappen je kunt doorlopen om uiteindelijk verlichting te bereiken.

In de eerste sutra wordt het doel van yoga beschreven. Het doel wordt omschreven als: ‘yoga is het stilleggen van het wervelen van de geest.

Het doel is hier dus niet om jezelf is zo’n moeilijk mogelijke houding te krijgen, op je hoofd te staan, leniger dan ooit te worden om slanker of sterker. Dit zijn middelen om het doel te bereiken, maar geen doel op zich. Alle houdingen zijn voorbereidingen op de uiteindelijke zithouding (volledige lotus houding, of passende uitvoering) om met behulp van meditatie het wervelen van de geest stil te leggen.

De weg naar het stilleggen van het wervelen van je geest is voor iedereen anders. Iedereen heeft iets anders nodig om dit te bereiken. Voor de één werkt het om stil te gaan zitten en te observeren wat er gebeurt, de ander wil juist eerst hard fysiek werken om daarna te kunnen observeren wat er allemaal gebeurt. Omdat mensen zo verschillend zijn is het goed dat er verschillende manieren zijn om aan dit doel te werken. Maar mensen zijn vaak zo overtuigd dat de weg die zijn bewandelen d goede weg is, dat er weinig ruimte is voor andere opties. Hun waarheid is de goede waarheid.

Het fijne van yoga vind ik juist dat er altijd ruimte is om iets van een andere kant te bekijken en zo nodig je beeld bij te stellen en als je wil kun je elke dag weer opnieuw beginnen.

In mijn lessen probeer is zo dicht mogelijk bij de klassieke hatha yoga te blijven. De ene keer is dit een hele rustige les, de andere keer meer dynamisch, meer bewustwording van de adem, of juist van de gedachten. De ene week corrigeer ik meer dan de andere week, omdat je dan meer zelf mag voelen hoe je lijf voelt in een houding. Soms mag je heel veel in de eindontspanning, soms hoef je even helemaal niks.

Het is allemaal yoga en ik hoop dat het voor iedereen bijdraagt aan het zoeken naar een manier van yoga doen die prettig voelt en waar je je eigen verhaal in kwijt kunt en waar je je vrij voelt om te doen wat goed voelt voor jou op dit moment.